Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w latach 2017 - 2021

poziom-efrr-kolor.png

W maju 2017 Marszałkowie Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski podpisali z dyrektorem Miejskiego Przedsiębiortwa Energetyki Cieplnej, Mariuszem Hejnarem umowę na dofinansowanie projektu pn.; "Modernizacja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Lęborku". Projekt i inwestycje w nim zawarte zostały zrealizowane w okresie od 2017 do  2021 roku.

Realizacja przedsięwzięcia "Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku" składała się z 7 zadań:

  1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych - realizacja w 2019 roku,
  2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Emilii Plater - realizacja w 2017 roku,
  3. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich i I Armii Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych - realizacja w 2020 roku,
  4. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. M. Konopnickiej, Alei Wolności i ul. Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych - realizacja w 2018 roku
  5. Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich - realizacja etapami w 2018, 2019 i 2021 roku
  6. Montaż węzłów cieplnych, w budynkach i w budynkach zabytkowych (m.in. Muzeum i Zamek – Sąd Rejonowy), na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obejmującym układ urbanistyczny obszaru starego miasta w Lęborku wraz z likwidacja części węzła grupowego przy ul. Wyszyńskiego - realizacja w 2017 roku,
  7. Modernizacja napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej w przy ul. Krzywoustego (teren dawnego ZWAR-u) - realizacja w 2017 roku.

Wartość ogólem zadań wyniosła 8 282 312,02 zł.  Wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 6 680 009,17 zł. Uzyskano dofinansowanie, z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z osi priorytetowej 10 Energia, do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 3 547 084,87 zł. Wkład Unii Eropejskiej  - 3 547 084,87 zł. Wkład własny - 4 735 227,15 zł. 

Wykonując zadania w ramach projektu zmodernizowana została sieć ciepłownicza (o róznych średnicach) o długości 3 140,05 m. Zainstalowano 50 nowoczesnych węzłów ciepłowniczych, z tego 37 węzłów dwufunkcyjnych (co i cwu) i 13 węzłów jednofunkcyjnych (co).

Pierwszym wynikiem zrealizowanego projektu jest obniżenie strat ciepła na przesyle w stosunku do całej sieci o 12,486 GJ/a tj. o 21,12%, a tym samym poprawa sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej w Lęborku. Drugim wynikiem jest spadek emisji gazów cieplarnianych  - 1 572,00 tony równoważnika CO2.

Polityka prywatności
INFOCITY
back to top