poziom-efrr-kolor.png

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku zakończyło kolejne zadanie w ramach projektu pn. „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na lata 2017-2021”, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, pn.: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Konopnickiej i Alei Wolności wraz z przebudową węzłów cieplnych”. Wykonawcą robót było Konsorcjum „Lębork sieci i węzły 2018” Infracorr Sp. z o.o. – Lider, M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. Łączna kwota wykonania zadania wyniosła 564.755,00 zł netto.

W ramach w/w projektu, dokonano również wymiany głównej sieci ciepłowniczej
w rejonie ul. Legionów Polskich. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Borski”, na łączną kwotę 695.245,45 zł netto.

Zadania objęte dofinansowaniem, realizowane są zgodnie z harmonogramem robót, który dzieli się na poszczególne etapy. Oba w/w zadania wchodziły w skład etapu II, których realizacja przypadała na rok 2018. Roboty przebiegały zgodnie z założeniami, a zakończenie wszystkich prac montażowych i odtworzeniowych zostało zrealizowane w terminie.