MPEC Sp. z o.o. w Lęborku informuje, że średnia cena wytwarzania ciepła, obowiązująca od 24.12.2022 r.  według zatwierdzonej zmiany XV taryfy dla ciepła, wynosi 101,31 zł/GJ i jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, która wynosi 103,82 zł/GJ netto.

Zatem, zgodnie z  art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1967) z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła niższej niż średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, rekompensata nie przysługuje.