poziom-efrr-kolor.png

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Konopnickiej i Alei Wolności wraz z przebudową węzłów cieplnych”, które obejmuje II etap projektu  – „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na lata 2017-2021” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP).

Zadanie realizowane jest przez Konsorcjum „Lębork sieci i węzły 2018” Infracorr Sp. z o.o. – Lider, M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., które wygrało przetarg na kwotę 564.755,00 zł netto. Termin realizacji zadania wyznaczony został na dzień 01.10.2018 r. Powyższe zadanie obejmuje wymianę istniejącej sieci kanałowej na sieć preizolowaną (372 mb sieci DN32-DN65) oraz 6 szt. węzłów, gdzie miejsce wymiennikowni grupowej zastąpią indywidualne węzły cieplne, które znajdować się będą w budynkach przy ul. Al. Wolności 35, M. Konopnickiej 8, 9, 10, w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Armii Krajowej 16 oraz w budynku Banku Pekao S.A. przy ul. Armii Krajowej 18.