Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku – oferuje sprzedaż rur stalowych DN 350 o długości ok 450mb.

Poniżej podajemy pozostałe wymiary w/w rur:

- grubość ścianki ok. 8,00 mm,

- długość odcinków rur 8-12mb,

- ciężar rury: ok. 68,58 kg/mb,

- cecha charakterystyczna: rura ze szwem spiralnym.

Oferty na zakup w/w rur wraz z ich wyceną (wartość netto + VAT)  za 1 mb – prosimy składać do dnia 14.09.2018 r. do godz. 12:00, w sekretariacie MPEC Sp. z o.o. przy ul. Pionierów 11 oraz drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy: sekretariat@mpec.lebork.pl

Jednocześnie informujemy, że zdjęcia oferowanych rur, dostępne na stronie internetowej www.mpec.lebork.pl.

Informujemy również, że po rozstrzygnięciu i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty oraz po dokładnym ustaleniu długości sprzedawanych rur, przed ich wydaniem - należy dokonać wpłaty na podane niżej konto bankowe:

mBank SA – 92 1140 1065 0000 2104 3500 1001.