ODBIORCY CIEPŁA

                                    

Na podstawie art. 3b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 15.09.2022r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (tj. Dz.U. z 2023 poz.1772 ze zmianami) wprowadzonego Ustawą z dnia 23.05.2024 r. „o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego” (Dz.U z 2024 poz.859) oraz Zarządzenia Dyrektora Nr 13/2024 z dnia 20.06.2024 w sprawie przyjęcia i wprowadzenia do stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami wymienionymi w art.4 Ustawy z dnia 15.09.2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku informuje, że w okresie od 01.07.2024  31.12.2024 ceny dostaw ciepła kształtują się następująco:

informacja-dla-odbiorcow-uprawnionych-o-cenach-ciepla-o-rodzajach-i-stawkach-za-cieplo-stosowanych-w-mpec-sp-z-o-o-w-leborku-od-01-07-2024-389.jpg