MPEC Sp. z o.o. w Lęborku, w związku z art. 59a Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) informuje, że w okresie od 1 marca 2023 roku stosuje maksymalna cenę dostawy ciepła w rozumieniu art. 2 ust. 5c przywołanej Ustawy (tj. cenę dostawy ciepła obliczoną przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonej o 40 % w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.):

  • maksymalna cena dostawy ciepła: 117,85 zł/GJ /netto/
  • cena dostawy ciepła bez wyrównania (w rozumieniu art. 2 ust. 5a przywołanej Ustawy): 131,73 zł/GJ /netto/
  • jednostkowa wysokość wyrównania: 13,88 zł/GJ /netto/

Poniżej zamieszczamy informację o wysokościach cen dostawy ciepła tj. na zasadzie cen najniższych możliwych do stosowania w rozliczeniach z uprawnionymi Odbiorcami.