Cennik dla odbiorców ciepła nieuprawnionych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw " obowiązujacy w okresie od 1 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023.