W okresie od maja do sierpnia 2017 przeprowadzono gruntowną modernizację stacji uzdatnania wody dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku. W ramach inwestycji wykonano gruntowną modernizację pomieszczenia oraz zainstalowanej technologii uzdatniania wody. 

Zainstalowano stację zmiękczania wody o wydajności 20 m3/h i stację odgazowania o nominalnej wydajności do 3 m3/h. Dodatkowo zainstalowano system tzw. nerki ciepłowniczej o wydajności do 3 m3/h. Instalacja  spełnia wszystkie wymagania normy PN-85/C-04601.

Wykonawcą robót budowlanych było przedsiębiorstwo "Wójcik" z Lęborka.

Wykonawca technologii stacji uzdatniania wody było przedsiębiorstwo EUROWATER Sp. z o.o. z siedzibą w Lipkowie. Wartość zadania wyniosła ca. 340 000 zł  netto.

Stacja uzdatniana wody jest w fazie uzyskiwania parametrów eksploatacyjnych.