Systematycznie zlecana kontrola pionowości komina ceramicznego wykazała niebezpieczene odchylanie się jego końcówki (odcinek o długości około 6 m) od pionu. Zlecona ekspertyza wykazała pęknięcie górnego segmentu komina, skorodowane obręcze i częsciowo wypłukane fugi oraz odpadające głowki cegieł trzonu komina. W zaleceniach ekspertyzy było pilne zmniejszenie wysokości komina o około 5 m w celu odzyskania jego stateczności. Przyczyną takiego stanu technicznego budowli była najprawdopodobniej erozja materiałów. Na podstawie ekspertyzy i wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. do Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą rozbiórkę fragmentu trzonu komina pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

W konsekwencji poprzednich działań w dniach od 06.09.2017 do 01.10.2017 prowadzony jest remont komina ceglanego na kotłowni rejonowej KR-1 położonej przy ul.Tragutta.

Zadanie polega na:

  • rozbiórce 6 m komina, 
  • demontażu galerii na wysokości:+ 55 m,
  • wykonaniu żelbetowego pierścienia osadczego,  
  • wykonaniu zwężki stalowej 1600/1000 o wysokości 1 m i jej montażu,
  • demontażu istniejacej schodni
  • montażu nowej drabiny włazowej,
  • montażu nowej instalacji odgromowej.

Wykonawca robót jest Zakład Remontowy "FIMAR" Sp. z o.o. ul. Wiślana 7 83-022 Suchy Dąb.

Koszt robót: 100 000 zł netto.

Zmniejszenie wysokości komina i zastosowanie zwężki stalowej 1600/1000 nie spowoduje zwiększenia zapylenia w pobliżu kotłowi. Wielkość ta zależy od zainstalowanych urządzeń odpylających i ich skuteczności. Prowadzone przez przedsiębiorstwo prace modernizacyjne układu odpylana zainstalowanych jednostek kotłowych (spowodowane zmieniającymi sie przepisami ochrony środowiska) spowodowały, że ilości odprowadzonych do atmosfery popiołów zmniejszyła się wielokrotnie. Normy, dla zainstalowanych w MPEC Sp. z o.o. jednostek kotłowych, obowiązujące do 2005 roku zezwalały na zawartość popiołów w gazach odlotowych do 1000 mg/mu3. Obowiazujące dzisiaj przepisy zezwalają na zawartość popiołów w gazach odlotowych do 100 mg/mu3. Obowiązuje zasada masymalnego przechwytu zanieczyszczeń, a nie zwiększania powierzchni na którą się oddziaływuje. Skuteczność zainstalowanego w MPEC Sp. z o.o. odpylania wynosi 98%. Przedsiębiorstwo systematycznie wykonuje pomiary emisji pyłu, SO2, NO2 i CO. Pomiary nie wykazują przekroczeń.

Komin ceramiczny na kotłowni KR-1 został wykonany przez Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych "Piecobudowa" z Bydgoszczy w latach 1975/76 r. Wówczas jego całkowita wysokość wynosiła ok. 60 m.