W zwiazku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku informuje, że od dnia 11.09.2017 przystępuje do uzupełniania wody instalacjach w budynkach odbiorców. W przypadku prowadzenia prac na instalacjach prosimy odbiorców o kontakt z przedsiębiorstwem w celu uzgodnienia indywidualnego terminu napełniania zładu.