Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku realizuje kolejne zadanie w ramach projektu pn. „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na lata 2017-2021”, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego RPO WP.

Rok 2020 obejmuje przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich, Wojska Polskiego w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych.

Wykonawcą robót jest PBM SATURN Sp. z o.o. z/s w Gdańsku przy ul. Żaglowej 2.

Kwota wykonania zadania to 1.738.313,76 zł brutto.

Realizację zadania rozpoczęto w dniu 14.07.2020 r., a w wyniku prac związanych
z przebudową wymieniona zostanie sieć tradycyjna ciepłownicza sieć kanałowa na nową sieć preizolowaną o średnicach od 2xØ25 do 2xØ100 o długości łącznej L=1025mb. Zamontowanych zostanie 17 szt. węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Legionów Polskich 31, 30, 29, 28 A-B, 28 C-F, 27 oraz Wojska Polskiego 33 A-B, 34 A-B, 35 A-B, 36 A-B, 36 C-D, 33 G-H, 33 C-F, 34 G-H, 34 C-F, 35 G-H, 35 C-F.

Przewidywany termin zakończenia prac montażowych planuje się na dzień
21.09.2020 r., natomiast prac odtworzeniowych na dzień 20.10.2020 r.

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi mogą pojawiać się okresowe zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej. Za utrudnienia przepraszamy.