W dniu 05.09.2017 około godz. 14.00 miała miejsce awaria sieci ciepłowniczej w okolicach ul. 10 Marca / ul. Warszawska. Od godzin porannych w dniu 06.09.2017 pracownicy MPEC Sp. z o.o. przystąpili do jej usunięcia tj. wymiany odcinka uszkodzonej rury ciepłowniczej. Z dostawy ciepłej wody nie mogi korzystać mieszkańcy budynków położonych przy ul. 10 Marca 21 i ul. Warszawskiej 6 zasilanych z wymiennikowni grupowej. Awaria została usunięta w 06.09.2017, a ruch na drodze osiedlowej został przywrócony w dniu 08.09.2017.